Wnioski statystyka lista UW/WCZP

Statystyki wniosków złożonych na najbliższe postepowanie kwalifikacyjne są podzielone na poszczególne jednostki Urzędu Wojewódzkiego/WCZP. Wybierz daną jednostkę Urzędu Wojewódzkiego/WCZP, aby obejrzeć szczegółową statystykę złożonych wniosków w tej jednostce. Uwaga, statystyki liczby złożonych wniosków aktualizowane są raz na dobę.

Informujemy, że statystyka złożonych wniosków będzie dostępna do końca postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z błędnie wypełnionymi przez lekarzy wnioskami, statystyka może nie być wiarygodna w kolumnach trybów pozarezydenckich. Ilość wniosków jest poprawna, natomiast wnioski złożone na tryby "pozarezydenckie ze zgodną specjalizacją" mogą być ujęte w statystyce "pozostałe" i na odwrót.
Pokaż Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Wyższych Kadr Medycznych dolnośląskie
Pokaż Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia - Kujawsko Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego kujawsko – pomorskie
Pokaż Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Zdrowia lubelskie
Pokaż Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Oddział Kształcenia i Spraw Medycznych lubuskie
Pokaż Wojewodzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi łódzkie
Pokaż Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej małopolskie
Pokaż MON, Departament Wojskowej Służby Zdrowia mazowieckei
Pokaż Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Zdrowia, Oddział Zdrowia Publicznego mazowieckie
Pokaż Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mazowieckie
Pokaż MZ Mazowieckie
Pokaż Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej opolskie
Pokaż Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej - WCZP podkarpackie
Pokaż Podlaski Urząd Wojewódzki, Oddział Zdrowia Publicznego - Wydział Polityki Społecznej podlaskie
Pokaż Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego pomorskie
Pokaż Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru Nad Systemami Opieki Zdrowotnej śląskie
Pokaż Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia świętokrzyskie
Pokaż Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia warmińsko - mazurskie
Pokaż Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wielkopolskie
Pokaż Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia Publicznego zachodniopomorskie