Wnioski statystyka lista UW/WCZP

Statystyki wniosków złożonych na najbliższe postepowanie kwalifikacyjne są podzielone na poszczególne jednostki Urzędu Wojewódzkiego/WCZP. Wybierz daną jednostkę Urzędu Wojewódzkiego/WCZP, aby obejrzeć szczegółową statystykę złożonych wniosków w tej jednostce. Uwaga, statystyki liczby złożonych wniosków aktualizowane są raz na dobę.

Informujemy, że statystyka złożonych wniosków będzie dostępna do końca postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z błędnie wypełnionymi przez lekarzy wnioskami, statystyka może nie być wiarygodna w kolumnach trybów pozarezydenckich. Ilość wniosków jest poprawna, natomiast wnioski złożone na tryby "pozarezydenckie ze zgodną specjalizacją" mogą być ujęte w statystyce "pozostałe" i na odwrót.
Pokaż Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Wyższych Kadr Medycznych dolnośląskie
Pokaż Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia - Kujawsko Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego kujawsko – pomorskie
Pokaż Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Zdrowia lubelskie
Pokaż Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Oddział Kształcenia i Spraw Medycznych lubuskie
Pokaż Wojewodzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi łódzkie
Pokaż Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej małopolskie
Pokaż MON, Departament Wojskowej Służby Zdrowia mazowieckei
Pokaż Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Zdrowia, Oddział Zdrowia Publicznego mazowieckie
Pokaż Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mazowieckie
Pokaż Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej opolskie
Pokaż Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej - WCZP podkarpackie
Pokaż Podlaski Urząd Wojewódzki, Oddział Zdrowia Publicznego - Wydział Polityki Społecznej podlaskie
Pokaż Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego pomorskie
Pokaż Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru Nad Systemami Opieki Zdrowotnej śląskie
Pokaż Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia świętokrzyskie
Pokaż Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia warmińsko - mazurskie
Pokaż Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wielkopolskie
Pokaż Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia Publicznego zachodniopomorskie