Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Z uwagi na powyższe system WORS nie jest już systemem aktywnym do prowadzenia procesu rozpoczęcia specjalizacji lekarzy.

 

Przejście do nowego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)